Kontakt: (+48) 795 699 431

kancelaria@skrobowska.com

Oferuję Państwu kompleksową opiekę prawną, obejmującą:

  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udzielanie porad prawnych,
  • występowanie w charakterze pełnomocnika we wszelkiego rodzaju postępowaniach,
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie pism procesowych: pozwów, wniosków, środków odwoławczych (apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna),
  • uczestnictwo w negocjacjach,
  • udział w procesie legislacyjnym przez sporządzanie opinii o projektach aktów prawnych, sporządzanie projektów aktów prawnych, także prawa zakładowego: układów zbiorowych pracy, regulaminów, statutów i porozumień.

Zawsze możecie Państwo liczyć na szczerą rozmowę i indywidualne podejście do Państwa przypadku.

Wiem, że przychodzicie Państwo do mnie z najważniejszymi dla Państwa sprawami. Rozumiem ich powagę, dlatego też za każdym razem, w pierwszej kolejności, staram się poznać Państwa oczekiwania, zgłębić nurtujący Was problem, a następnie rozwiązać go.

Możecie Państwo liczyć na zrozumienie i pomoc.

Zachęcam do kontaktu.